Adwent,
przygotujmy nasze serca przez udział w RORATACH i rekolekcjach, które odbędą się w dniach od 16 do 18 grudnia.Msze św. roratnie:
- w Starym Kisielinie: w poniedziałek, wtorek, środa o godz. 7.00
w czwartek, piątek o godz. 18.00
- w Nowym Kisielinie: w sobotę o godz. 18.00.
Zapraszam do licznego udziału w RORATACH: dorosłych, młodzież i dzieci, jak co roku przynosimy na RORATY ze sobą lampiony.
---
W niedzielę 16.12.2018 rozpoczniemy REKOLEKCJE ADWENTOWE,
które poprowadzi ks. kanonik dr Jan Romaniuk.

Opłatki na stół wigilijny zgodnie zapowiedzią są roznoszone przez przedstawicieli naszej wspólnoty parafialnej do wszystkich rodzin z terminem przewidzianych odwiedzin kolędowych.

Zapraszamy dzieci do udziału w Pasterce


jak co roku zapraszamy dzieci, które chcą wziąć udział w PASTERCE, na próbę w środę o godz. 17.00 do kościoła w Starym Kisielinie.

W niedzielę
16 grudnia


Spotkanie formacyjne dla Róż Różańcowych o godz. 16.00 w kawiarence parafialnej.
---
Zapraszam młodzież przygotowującą się do sakramentu bierzmowania (wszystkie grupy – młodzież gimnazjalną klas III, młodzież klas VII, VIII) do kościoła w Starym Kisielinie na godz. 18.00.

Już są dostępne do nabycia świece Caritas na stół wigilijny


W czwartek po Mszy św. o godz. 18.00 odbędzie się modlitwa uwielbienia, na którą serdecznie zapraszamy

W pierwszą sobotę miesiąca


W pierwszą sobotę miesiąca zapraszam członków Żywego Różańca do kościoła w Nowym Kisielinie na godz. 17.30 - modlitwa różańcowa, a następnie o godz. 18.00 eucharystia, wystawienie Najświętszego Sakramentu, adorację.

W sobotę 8. grudnia
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia
Najświetszej Maryji Panny


W sobotę 8. grudnia Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP zapraszam dzieci przygotowujące się do I Komunii św. i rodziców dzieci na Mszę św. do kościoła w Nowym Kisielinie na uroczyste poświęcenie medalików o godz. 18.00.

Zapraszamy wszystkie dzieci
na spotkanie ze św. Mikołajem


W niedzielę 9. grudnia serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci na spotkanie ze św. Mikołajem w kościele w Starym Kisielinie o godz. 11.30. Św. Mikołaj wręczy wszystkim dzieciom słodką niespodziankę.

II Festiwal Muzyki Sakralnej
Sanctus Urbanus


8 grudnia 2018 r. w Rokitnie,
Uroczystość
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny


8 grudnia 2018 r. w Rokitnie, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny ks. biskup Stefan Regmunt o godzinie 11.00 w Bazylice
celebrować będzie Mszę Świętą, w czasie której lekarze ginekolodzy Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Ginekologów Chrześcijańskich powierzą siebie i swoją zawodową działalność Niepokalanej. Na tę uroczystość zapraszamy wszystkich, którzy pragną wesprzeć ich duchowo.

Podczas tej uroczystej Eucharystii pragniemy dziękować Bogu za dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego i za każde uratowane przez tę krucjatę istnienie.

Zapraszamy do Rokitna wszystkich, którzy złożyli deklarację Duchowej Adopcji oraz obrońców życia.


Na pomoc pogorzelcom z Nowego Kisielina


Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej
udostępnił rachunek bankowy w celu gromadzenia środków pieniężnych na odbudowę i doposażenie spalonego domu, który uległ spaleniu w dniu 28 września 2018 roku.

Środki pieniężne prosimy wpłacać na konto:
Bank BZ WBK SA II O.Zielona Góra
Numer: 08 1090 1636 0000 0001 0345 8964

wszelkie wpłaty dokonywane na ten cel koniecznie muszą być opatrzone dopiskiem
'Pożar Nowy Kisielin 2018'

Zapraszamy wszystkich chętnych śpiewających na próbę scholii w każdy piątek po Mszy św. wieczornej o godz. 18.00.


Studiuj TeologięInstytut Filozoficzno-Teologiczny im Edyty Stein w Zielonej Górze zaprasza wszystkich, którzy bez względu na to, kiedy ukończyli egzamin maturalny, chcieliby pogłębić swoją formację teologiczną w ramach dziennych studiów magisterskich oraz tych wszystkich, którzy chcieliby podjąć studia podyplomowe otrzymawszy już wcześniej dyplom ukończenia uczelni wyższej. Można także uczestniczyć w wykładach będąc ich wolnym słuchaczem. Studia teologiczne są niezbędnym przygotowaniem dla tych wszystkich, którzy chcieliby w przyszłości podjąć się pracy katechetycznej, a biblijna, teologiczna i filozoficzna formacja jest szansą na pogłębienie rozumienia Boga, świata siebie samego w oparciu o Boże Objawienie w Jezusie Chrystusie.
Wszystkich serdecznie zapraszamy

Rok świętego Stanisława Kostki


LIST EPISKOPATU POLSKI NA ROK ŚWIĘTEGO STANISŁAWA KOSTKI

KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
W piątek godz. 15.00
w Starym Kisielinie.

Przygotowanie dla dorosłych kandydatów do bierzmowania

Przygotowanie dla dorosłych kandydatów do bierzmowania, odbędzie się w kościele p.w. Ducha Świętego w Zielonej Górze. Pierwsze spotkanie rozpocznie się w piątek 07 grudnia Mszą św. o godz. 18:00 - po Mszy św. pierwsza katecheza w Sali pod kościołem. Kolejne spotkania odbywać się będą w piątki (14.12, 2018, 04.01, 11.01, 18.01, 25.01, 01.02, 08.02, 15.02., 22.02. 2019) o godz. 19:00 w Sali pod kościołem. 

Zapraszam na wspólne czytanie Słowa Bożego
do domu parafialnego w Starym Kisielinie
w każdą środę po Mszy św. o godz. 18.00.

Ks. Andrzej Brenk
Chociaż jest obecna niemal w każdym domu, wielu z nas rzadko po nią sięga, a przecież Biblia zawiera w sobie Słowo, które pochodzi od Boga. A jeśli pochodzi od Boga, to ma ogromną moc. W naszej parafii rozpoczynamy od października w każdą środę po Mszy św. o godz. 18.00 Krąg Biblijny, który będzie najlepszą sposobnością do tego, by przypomnieć sobie tę prawdę. Biblia jest to księga niezwykła. Pisały ją tysiąclecia i wieki. Pisali ją prorocy i mędrcy. Biblia weszła tak głęboko w kulturę całego naszego świata, naszej cywilizacji, że trudno jest jej nie znać i nie szanować. Dla wielu ludzi Kościoła, kultury i nauki, w tym zwłaszcza rozmiłowanego w Biblii Romana Brandstaettera, księga ta była żywą rzeczywistością, ziemią poszukiwania tożsamości. Warto zresztą przypomnieć, że to właśnie ten poeta żydowskiego pochodzenia, który przyjął wiarę chrześcijańską, w jednym ze swoich utworów zwrócił uwagę na potrzebę ustanowienia szczególnego dnia poświęconego Biblii. Celem jest pogłębianie zrozumienia i popularyzacja Pisma Świętego oraz kształtowanie duchowości biblijnej w duszpasterstwie. Środa Biblijna w naszej parafii nie jest adresowana wyłącznie do osób należących do kręgów biblijnych, wprost przeciwnie, jest zaproszeniem do wszystkich wiernych w Kościele. Tak by każdy mógł dzielić się Dobrą Nowiną z innymi. Będzie to wyjątkowa szansa na ubogacenie się słowem Bożym, które działa w życiu każdego chrześcijanina.

Chodzi bowiem o to, by zwłaszcza w Roku Wiary nie ulec pokusie zatrzymania się jedynie na poznawaniu prawd wiary, ale by pogłębiać osobistą więź z Jezusem, Bogiem, który stał się człowiekiem. Wezwanie do pielęgnowania wiary i ewangelizacji to obowiązek, który spoczywa na każdym chrześcijaninie. Mogą w tym pomóc katechezy biblijne poruszające właśnie kwestie wiary. Benedykt XVI przekonywał podczas jednej z audiencji generalnych w 2011 r., że lektura Biblii wzbogaca człowieka pod względem kulturalnym, dostarcza mu pokarmu duchowego, pogłębia jego wiedzę o Bogu i umożliwia dialog z Nim. Nie trzeba chyba do tej prawdy nikogo przekonywać. Biblia nie jest martwym słowem, ale wciąż żywym i aktualnym. Właśnie poprzez swoje słowo Bóg zapragnął przekazać nam prawdę o sobie i ludzkości. Nie chodzi bowiem tyle o momenty szczególne, jak choćby Środy Biblijne, lecz o to, by całe nasze życie było oparte na Biblii, by wynikało ze słuchania Słowa Życia. Zresztą już św. Hieronim, który przetłumaczył Biblię na łacinę, przekonywał, że Nieznajomość Biblii jest nieznajomością Chrystusa. A zatem czy trzeba szukać lepszych źródeł poznania planu zbawienia?

zapraszamy na stronę internetową: www.niedziela.pl
Pełna wersja strony
www.parafia-kisielin.pl
Powrót